Roboty ziemne w miejscowości Korczaki

TOMS Ostrołęka

Pozyskanie nowego zlecenia przez firmę TOMS pod nazwą: “Równanie terenu pod inwestycje budowlaną” w miejscowości Korczaki.

Zakres i rodzaj prac, które zostały wykonane to:

– usunięcie ziemi urodzajnej,
– wykonanie wykopów oraz zasypek fundamentów,
– wykonanie podbudowy pod posadzkę.

<
>